Ułatwienia dostępu

Stypendia szkolne

Informujemy, że od 01.09.2023 r. do 15.09.2023 r. będzie można składać wnioski o stypendium szkolne.

Stypendium szkolne przysługuje uczniowi, jeśli dochód nie przekracza kwoty 600 zł na osobę w rodzinie, a jednocześnie w rodzinie ucznia występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Wnioski do pobrania w siedzibie MOPS Szklarska Poręba.