Ułatwienia dostępu

Uchwała nr LXXXIV/926/24

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Szklarskiej Porębie na lata 2024-2030 - pobierz

MIEJSKIE PROGRAMY SPOŁECZNE

pobierz - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkohlowych, Behawioralnych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2027.

pobierz - Program osłonowy w zakresie dożywiania dzieci na lata 2024-2028.

pobierz - Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy Szklarskiej Porebie na lata 2022-2025.

pobierz - Program wspierania rodzin ze Szklarskiej Poręby na lata 2022-2025.

pobierz - Strategia integracji i rozwiązywania probelmów spolecznej na lata 2021-2026.