Ułatwienia dostępu

OPIS PROJEKTU

plakat KWOTA

Projekt zakłada realizację projektu w sposób zindywidualizowany i kompleksowy:

 1.  praca socjalna – realizowana przez cały projekt
  w pierwszym etapie projektu każdy z uczestników projektu zostanie objęty diagnozą indywidualnych potrzeb i potencjałów. Indywidualne diagnozy zostaną przeprowadzone przez pracownika socjalnego i ujęte w ścieżce rozwoju zawartej w kontakcie socjalnym. Przez cały okres trwania projektu realizowana będzie praca socjalna
 2. usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym – realizowane przez cały projekt, ich rodzaj dostosowany do potrzeb indywidualnych lub do grupy uczestników;

dla wszystkich:

 • a. przewiduje się 2dniowy wyjazd integracyjny z elementami rozwoju umiejętności komunikacji i bycia w grupie (wyjazd z os. z otoczenia – dziećmi, os. niepełnosprawnymi lub opiekunami)
 • b. warsztaty wolontariatu
 • c. warsztaty ekologiczne

dla mniejszych grup

 • a. utworzenie grupy wsparcia
 • b. treningi kompetencji i umiejętności społecznych
 • c. usługi aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym – terapia psychologiczna grupowa i indywidualna
 • d. usługi o charakterze zawodowym – doradztwo lub coaching; kursy, szkolenia – dobrane indywidualnie.

Rekrutacja do projektu!

W dniu 1.08.2019 rozpoczynamy nabór do projektu Aktywni, zintegrowani, silniejsi – nowa szansa.
Dokumenty do rekrutacji są do wglądu i do pobrania w MOPS ul. Jedności Narodowej 11 i na stronie www
• na spotkaniu w UM Sala 2 w dniu 7.08.2019 o godz. 16:00
• na spotkaniu w MOPS w dniu 21.08.2019 o godz. 16:00
oraz w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Aktywni, zintegrowani, silniejsi - nowa szansa, dostępnym na stronie internetowej MOPS.
Serdecznie zapraszamy!

dokumenty do pobrania

formularz rekrutacyjny 2019 - pobierz
Karta oceny formalnej i meryt 2019 - pobierz
Regulamin rekrutacji MOPS Szklarska - pobierz
umowa uczestnik projektu - pobierz

DO KOGO JEST SKIEROWANY PROJEKT?

 • 18 osób ze Szklarskiej Poręby -14 bezrobotnych i 4 pracujące
 • 5 młodych osób mieszkających w Szklarskiej Porębie
 • 5 wychowanków DD i MOW
 • 3 osób z niepełnosprawnością
 • 5 osób z rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością
 • Osoby korzystające z pomocy społecznej lub kwalifikujące się z do skorzystania ze wsparcia.

INFORMACJE OGÓLNE

Tytuł projektu :Aktywni, zintegrowani, silniejsi –nowa szansa
Projekt :Miasta Szklarska Poręba realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Termin : 1.08.2019 do 31.07.2020
Finansowanie : Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Aktywna, społeczno - zawodowa integracja 18 osób z terenu Szklarskiej Poręby zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

RSS